Mokslo filosofijos problemos

 1. Bendroji mokslo filosofija:

  • Mokslo kaita: (ne)bendramatiškumas, pokyčių racionalumas, mokslo pažanga, pesimistinė metaindukcija
  • Mokslas ir pseudomokslas
  • Mokslinis aiškinimas ir priežastingumas: dedukcinis požiūris, kauzalinis požiūris, pragmatinis požiūris
  • Mokslinis realizmas ir empirizmas: loginis pozityvizmas, konstruktyvusis empirizmas vs. mokslinis realizmas
  • Teorijos ir duomenys (evidence): Duhemo-Quine’o neapibrėžtumo tezė, patvirtinamumas, indukcija, falsifikacija ir hipotetinis-dedukcinis modelis, bejesianistai ir antibejesianistai
  • Teorijos ir modeliai
  • Stebėjimas, eksperimentas ir teorija: pavaldumo klausimas, naujasis eksperimentizmas
  • Mokslinis metodas
  • Teorijų redukcija ir mokslo vieningumas
 2. Fizikos filosofija:

  • Kvantinės mechanikos problemos
  • Erdvė ir laikas
  • Reliatyvumo teorijos problemos
  • Determinizmas ir indeterminizmas
 3. Biologijos filosofija:

  • Biologijos teorijų redukcija
  • Funkcinis aiškinimas
  • Evoliucinės teorijos problemos
 4. Matematikos filosofija:

  • Matematikos pagrindai
  • Matematinių teiginių statusas
  • Matematikos taikomumas
 5. Psichologijos filosofija => link kognityvinių mokslų ir sąmonės filosofijos

 6. Socialinių mokslų filosofija:

  • Socialinis aiškinimas
  • Socialinių mokslų specifika ir galimybės
  • Dėsningumai