Arnoldas apie brėžinius: Bourbaki ir Barrow

Visada pasilinksminu prisimindamas šią matematiko Vladimiro Arnoldo pastabą apie tai, ką Bourbaki pasakė dėl anglų matematiko Isaac Barrow (XVII a.) knygos, prisidėjusios prie infinitezimalinio skaičiavimo plėtotės:

“Bourbaki su šiokia tokia panieka rašo, kad jo knygoje [Barrow paskaitose] šimtui teksto puslapių tenka apie 180 brėžinių. (Apie pačio Bourbaki knygas galima pasakyti, kad ten tūkstančiams puslapių netenka nei vieno brėžinio, ir ne visai aišku, kas blogiau.)”
(Arnold, Vladimir. Huygens and Barrow, Newton and Hooke. Birkhäuser Verlag, 1990, p. 40)